ประกาศผู้โชคดีกิจกรรมแจกเครดิตฟรี 100 cr.

ประจำวันที่  28  กันยายน  2565  เวลา  18.00 น.

NMJL09681078XX
NMJL09566219XX
NMJL09375963XX
NMJL09694370XX
NMJL08285958XX
NMJL06169050XX
NMJL06365847XX
NMJL09570471XX
NMJL08297689XX
NMJL08002894XX

NMJL09441980XX
NMJL06460805XX
NMJL09945183XX
NMJL06613012XX
NMJL08896331XX
NMJL08258046XX
NMJL09903550XX
NMJL09831875XX
NMJL06428613XX
NMJL09932431XX

NMJL09218150XX
NMJL06342147XX
NMJL06428139XX
NMJL06402426XX
NMJL08326765XX
NMJL09313555XX
NMJL06368494XX
NMJL06419496XX
NMJL09399310XX
NMJL09697235XX

รบกวนคุณลูกค้ามาแจ้งรับเครดิตก่อน  22.00 น.

**ประกาศผลครั้งต่อไป  18.00 น.**

( ก่อนรับเครดิตคุณลูกค้าต้องมียอดไม่เกิน 5 เครดิตนะคะ )