ประกาศผู้โชคดีกิจกรรมแจกเครดิตฟรี 100 cr.

ประจำวันที่  03 มิถุนายน  2566  เวลา  18.00 น.

NMJL08390534XX
NMJL06448797XX
NMJL06158411XX
NMJL09851654XX
NMJL06465692XX
NMJL06483231XX
NMJL08398153XX
NMJL08091529XX
NMJL08899171XX
NMJL09687041XX

NMJL08002894XX
NMJL09712623XX
NMJL06593234XX
NMJL09619589XX
NMJL09623014XX
NMJL08412579XX
NMJL06505683XX
NMJL08299240XX
NMJL09585438XX
NMJL09288221XX

NMJL08034540XX
NMJL09320902XX
NMJL08550652XX
NMJL06535346XX
NMJL08230235XX
NMJL09590642XX
NMJL06529498XX
NMJL09242033XX
NMJL09105363XX
NMJL09950126XX

🌻 รบกวนคุณลูกค้ามาแจ้งรับเครดิตก่อน  22.00 น. 🌻 ✨ ประกาศผลครั้งต่อไป  18.00 น. ✨

🍀 (ก่อนรับเครดิตคุณลูกค้าต้องมียอดไม่เกิน 5 เครดิตนะคะ) 🍀