ประกาศผู้โชคดีกิจกรรมแจกเครดิตฟรี 100 cr.

ประจำวันที่  28  มกราคม  2566  เวลา  18.00 น.

NMJL08097527XX
NMJL09608376XX
NMJL08295410XX
NMJL06392801XX
NMJL06131785XX
NMJL09717460XX
NMJL09934601XX
NMJL06169339XX
NMJL09378140XX
NMJL08038596XX

NMJL06533458XX
NMJL06405115XX
NMJL06368494XX
NMJL06368431XX
NMJL09689382XX
NMJL06124985XX
NMJL09379165XX
NMJL08305010XX
NMJL08011469XX
NMJL09297857XX

NMJL09334922XX
NMJL08390144XX
NMJL09023692XX
NMJL08239839XX
NMJL06229221XX
NMJL09793987XX
NMJL06562711XX
NMJL09621535XX
NMJL09519638XX
NMJL06411052XX

รบกวนคุณลูกค้ามาแจ้งรับเครดิตก่อน  22.00 น.

**ประกาศผลครั้งต่อไป  18.00 น.**

( ก่อนรับเครดิตคุณลูกค้าต้องมียอดไม่เกิน 5 เครดิตนะคะ )